dadas5

dadas5

2017 asgari ücret ne kadar olacak

EKONOMİ 2017 Asgari ücret zammı kaç lira işte ortaya çıkan rakam 2017 yılı asgari ücreti Aralık ayı sonunda net olarak ortaya çıkacak. Geçen yıl ki gibi bir sürpriz zor. Haliyle yine hükümet ve işverenin el sıkıştığı işçi temsilcilerinin muhalif kaldığı bir asgari ücret ortaya çıkacak. Bu arada Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türkİş, TÜİK'in geçen yıl Komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 liraya imza atmaya hazır olduğunu bildirdi 2017 asgari ücreti ne kadar olacak? 2015 yılında asgari ücret seçim vaadi kaynaklı 1300 lira olmuştu. Yeni asgari ücret için net ve brüt rakamlar ortaya çıkmaya başladı. 2017 asgari ücreti tahmini nedir? Asgariücret komisyonu asgari ücretin belirlenmesinde, 'ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını' göz önünde bulunduruyor. 2017 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN ORTAYA ÇIKAN RAKAM Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıkladı: “300 lira artışla, 1.600 lira asgari ücret, bizim için uygundur” dedi. Bu açıklama 2017 asgari ücretinin üst sınırını gösteriyor. Elbette işveren bunu kabul etmeyecek. 2016’nın asgari ücretinin üzerine en az yüzde 8 artış olacağı varsayıldığında ise 1.400 lira yapıyor. Dolayısıyla 1.400 -1.600 aralığında bir tutar 2017’nin asgari ücreti olarak belirlenecektir diye tahmin edebiliriz. 2017 ASGARİ ÜCRETİ VERGİLERİ VE İŞVEREN MALİYETİ 2016’da asgari ücretin işverene maliyeti 100 liralık devlet desteği de düşüldükten sonra 1.835 lira yapıyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık olası zam sonrası asgari ücretlinin işverene maliyetini çıkardı. Tabloda, yeni asgari ücrete (1.400 liradan, 1.600 liraya kadar) göre değişen işveren maliyetleri 1.983 lira ile 2.280 lira arasında değişmekte. İşverenin çalışana ödeyeceği net asgari ücret; misal 1.450 lira olduğunda, 607 lira da vergi ve sigorta primi devlete ödenecek. Asgari ücretlinin toplam işveren maliyeti (1.450+607=) 2.057 lira olacak. ASGARİ ÜCRETİ KİMLER BELİRLİYOR? Asgari Ücret Tespit komisyonu, en az on üyenin katılımı ile toplanıyor ve oyların çoğunluğu ile karar alınıyor. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Komisyon kararları kesin. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yeni yılın asgari ücreti yürürlüğe giriyor. ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU Asgari Ücret Tespit komisyo-nunda; Bakanlık (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığın-dan ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli, Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun (Türk-İş) değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun (TİSK) değişik işkolları için seçeceği beş temsilci görev alır.

Alıntıdır

dadas5
Yorum Yaz
-->
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !